Kopie bezpieczeństwa

Home / Usługi informatyczne / Kopie bezpieczeństwa

Backup danych

Obawiasz się utraty danych zgromadzonych na komputerach pracowników lub serwerach? Mamy rozwiązanie zabezpieczające Twoją firmę przed taką sytuacją. 

Potrzebujesz zarchiwizować dane z komputera po byłym pracowniku? Żaden problem – przygotujemy kopię zapasową dysku i zabezpieczmy przed nieautoryzowanym dostępem.

zdjęcie Biuro Obsługi Klienta

Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa, znana również jako kopia zapasowa, to proces tworzenia i przechowywania kopii danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Kopia zapasowa jest często wykonywana w celu ochrony danych przed różnymi zagrożeniami, takimi jak awarie sprzętu, błędy użytkowników, ataki złośliwego oprogramowania, kradzieże, pożary, powodzie lub inne nieprzewidziane zdarzenia.

Kopia zapasowa może być tworzona na takie nośniki jak:

  • zewnętrzny dysk twardy
  • pamięć USB
  • serwery i macierze dyskowe
  • chmura.

Backup danych jest ważnym elementem strategii zarządzania danymi i powinien być regularnie wykonywany, zgodnie z planem, który uwzględnia ważność danych, częstotliwość zmian i dostępność kopii zapasowych w przypadku awarii.

Kopia bezpieczeństwa - po co mi to?

Głównym celem tworzenia kopii zapasowych jest zapewnienie możliwości przywrócenia danych w przypadku awarii, błędu użytkownika, ataku złośliwego oprogramowania, kradzieży, katastrofy naturalnej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Tworzenie regularnych kopii zapasowych jest kluczowe dla ochrony danych i minimalizacji ryzyka utraty lub uszkodzenia informacji.

Ile kosztuje backup danych?

Koszt wykonania backupu danych może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z nich wpływające na koszt tworzenia kopii zapasowej:

  1. Rozmiar danych: koszt backupu danych może zależeć od ilości danych, które należy zabezpieczyć. Im większy jest rozmiar danych, tym więcej miejsca na nośniku jest potrzebne, co może prowadzić do wyższych kosztów.
  2. Rodzaj danych: niektóre rodzaje danych mogą być bardziej skomplikowane do zabezpieczenia niż inne. Na przykład backup systemu operacyjnego, baz danych lub dużych plików multimedialnych może wymagać większej ilości zasobów i przepustowości sieciowej, co może wpłynąć na koszty.
  3. Metoda tworzenia kopii zapasowej: istnieje wiele metod tworzenia kopii zapasowych, takich jak lokalne kopie zapasowe, zdalne kopie zapasowe w chmurze lub hybrydowe rozwiązania. Koszty mogą się różnić w zależności od wybranej metody i dostawcy usług.
  4. Wykorzystywane urządzenia i usługi: koszt kopii zapasowej może zależeć od używanych urządzeń i usług. Na przykład, koszt zewnętrznego dysku twardego, serwera, usługi chmurowej lub oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych może się różnić.
  5. Częstotliwość tworzenia kopii zapasowych: jeśli tworzysz kopie zapasowe codziennie lub często, koszt może być wyższy ze względu na większe wymagania dotyczące zasobów i przechowywania.

Warto zauważyć, że koszty tworzenia backupu danych mogą być zarówno jednorazowe (np. zakup nośnika) jak i regularne (np. opłaty za usługi chmurowe, licencje na oprogramowanie). Dlatego też, dokładny koszt wykonania backupu danych będzie zależał od indywidualnych potrzeb, skali i preferencji organizacji lub użytkownika.

Kopia bezpieczeństwa - co jeżeli nie chcę?

Jako opiekun Twojej infrastruktury zawsze zarekomendujemy wdrożenie systemu kopii zapasowych, bez względu na rodzaj urządzenia (PC, laptopy, serwery plików, serwery bazodanowe serwery poczty).

Rozumiemy i akceptujemy Twoją decyzję o rezygnacji z ich wykonywania.

Partnerzy technologiczni