Regulamin serwisu internetowego

  1. Ogólna Informacja:1.1 
   Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego poprzez stronę bogdanchudoba.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym lub Serwisem), jak również warunki i zasady korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

   1.2 Serwis został przygotowany na zlecenie AFNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 18, 31-323 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000384939; NIP: 6762439890; tel.: 12 312 53 49.

   1.3 Informacje zawarte w Serwisie są dostępne nieodpłatnie i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

   1.4 Zasady wykorzystania danych teleadresowych zawartych w Serwisie: a) podanie danych umożliwiających kontakt nie stanowi wyraźnej, ani nie może stanowić dorozumianej zgody na wykorzystanie ww. form kontaktu dla celów marketingowych i przesyłania niezamówionych ofert.

   1.5 Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

   1.6 Zabronione jest w szczególności dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   1.7 Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest AFNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 18, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000384939; NIP: 6762439890; tel.: 12 312 53 49 zwana dalej Administratorem.

   1.8 Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 12 617 60 20 lub mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@afnet.com.pl.

   1.9 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

   1.10 Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane również RODO).

   1.11 Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadą minimalizacji danych wynikającą z RODO.

  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego:2.1 
    • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

   2.2 Administrator zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te wykorzystywane są w celach związanych z diagnozowaniem problemów, zapewnieniem bezpieczeństwa podczas obsługi Serwisu Internetowego, a także w celach statystycznych. Na podstawie tych danych sporządzane będą zbiorcze zestawienia statystyczne, wykorzystywane przez Administratora i podmioty współpracujące. Zestawienia te nie będą zawierać żadnych danych pozwalających na określenie tożsamości danego użytkownika Serwisu Internetowego.

   2.3 Informacje gromadzone przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na jego sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.

  3. Formularz kontaktowy: 4.1 Administrator zapewnia w Serwisie możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne.
  4. Portale społecznościowe:5.1 
    • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu działalności prowadzonej przez Administratora.

   5.2 Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (LinkedIn,).

  5. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania:6.1 
    • Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest uzależnione od celu przetwarzania danych osobowych i kategorii danych przetwarzanych w związku z tym celem.

   6.2 Przetwarzanie danych opiera się zawsze na minimum jednej z następujących podstaw:
   a) prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jako administratora danych – w celu analizy ruchu na stronach Serwisu Internetowego, tworzenia baz danych, wykonywania czynności profilujących, tworzenia statystyk, raportów, w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, obsługi zapytań, przesłania newslettera, badania jakości usług, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń; b) jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy – m.in. w celu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną, kontaktu z Administratorem przed rozpoczęciem świadczenia usług w celu przedstawienia informacji o usługach świadczonych przez Administratora w przypadku kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z wykonaniem umowy; c) zgody osoby, której dane są przetwarzane – m.in. w przypadku gdy w celu obsługi zapytania Użytkownik podał dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania.

  6. Okres przetwarzania danych:7.1 
    • Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem.

   7.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie tylko jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa.

   7.3 W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.

  7. Cookies:8.1 
    • W ograniczonym zakresie dane osobowe mogą być zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zawierają informacje zapisywane przez Serwis Internetowy na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane przez ten serwis przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użytkownika.

   8.2 W Serwisie Internetowym pliki cookies służą do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na stronach serwisu. Możemy wyróżnić następujące kategorie tych plików:
   a) niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Internetowego – w ramach tej kategorii pliki cookies służą m.in.: utrzymaniu sesji Użytkownika, zapisaniu stanu tej sesji, umożliwieniu uwierzytelnienia Użytkownika, służące zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Internetowego; b) funkcjonalne pliki cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu internetowego – w ramach tej kategorii służą one m.in.: zapamiętywaniu ustawień Użytkownika, jego sprofilowania oraz zapisania wybranych przez niego ustawień w ramach korzystania z usług Serwisu Internetowego, zastosowanego przez Użytkownika sposobu filtrowania czy sortowania treści; c)
   pliki cookies służące do tworzenia statystyk a więc takie, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych oraz poszczególnych funkcjonalności zawartych na stronach, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości oraz zwiększenie funkcjonalności – w ramach tej kategorii służą one m. in. monitorowaniu ruchu na stronach, zbieraniu anonimowych, zbiorczych statystyk, ustalaniu liczby anonimowych użytkowników stron, kontrolowaniu jak często i jak długo jest Użytkownikom prezentowana określona treść poszczególnych stron.

   8.3 Serwis Internetowy korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w celach określonych powyżej, a w szczególności w celach statystycznych. Wśród tych podmiotów możemy wymienić Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

   8.4 Ponadto obsługa niektórych elementów Serwisu Informacyjnego może być obsługiwana przez zewnętrznych reklamodawców. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego.

   8.5 Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Dodatkowo, poprzez używanie Serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookies w opisany w tej Polityce sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego. Zmiana ustawień przeglądarki i wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesu uwierzytelnienia, bezpieczeństwa czy utrzymania sesji użytkownika może utrudnić a nawet uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu Internetowego.

   8.6 Informujemy również, iż możesz zarządzać swoją prywatnością i jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali pliki cookies, możesz zmienić ustawienia w każdej chwili. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej Użytkownika).

   8.7 Informujemy, że wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego, mogą utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z tych funkcjonalności.

  8. Prawo do cofnięcia zgody:9.1 
    • Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jakiej udzielił na rzecz Administratora.

   9.2 Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

   9.3 Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora, zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

   9.4 Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

   9.5 Administrator informuje o sposobie wycofania zgody w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o kontakt z Administratorem.

  9. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:10.1 
    • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli jego dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

   10.2 Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania przez Administratora danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec których wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.

   10.3 W przypadku marketingu bezpośredniego w tym profilowania, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu w każdym czasie.

  10. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):11.1 
    • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

   11.2 Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  11. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:12.1 
    • Użytkownik ma również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

   12.2 Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

  12. Prawo dostępu do danych:13.1 
    Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  13. Prawo do sprostowania i przenoszenia danych:14.1 
    • Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora.

   14.2 Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio wybranemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  14. Skargi, zapytania, wnioski:15.1 
    • Użytkownik może zgłaszać do Administratora zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących mu uprawnień.

   15.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  15. Odbiorcy danych:16.1 
    • Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator, przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

   16.2 Wśród odbiorców danych można wyodrębnić następujące kategorie podmiotów:
   a) podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działalności związanej z prowadzeniem Serwisu Internetowego (w tym w zakresie usług informatycznych, usług polegających na tworzeniu treści Serwisu Internetowego); b) agencje i podmioty świadczące na zlecenie Administratora usługi w zakresie związanym z badaniem ruchu w ramach Serwisu Internetowego i innych danych statystycznych tworzonych na potrzeby Administratora w związku z działalnością Serwisu Internetowego.

   16.3 Odbiorcy danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

   16.4 Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

   16.5 Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google Analytics. Podmiot ten ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach Zjednoczonych. Podmiot ten korzysta z wzorcowych klauzul umownych zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych wymagany przez RODO.

  16. Postanowienia końcowe:17.1 
    W przypadku zmian sposobu, celu lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany bądź aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku dokonania zmian na stronach Serwisu Internetowego zostanie opublikowana nowa, uaktualniona wersja dokumentu.

   

  Kontakt

  Napisz do nas

  Chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą? Wypełnij formularz.

  Jesli nie lubisz formularzy to możesz skorzystać z innych form kontaktu, które znajdziesz poniżej.

  Lokalizacja

  }

  pon – pt. 8:00 – 16:00


   Kliknięcie “Wyślij” oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz telefoniczną na wskazany przeze mnie adres email oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od AFNET Sp. z o.o. KRS 0000384939, REGON: 121519010, NIP: 6762439890.